Politika privatnosti

Poslednja izmena: 21. decembar 2020. godine

Ovo je politika privatnosti kompanije SPD.  SPD čine SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH i SPD Development Company Limited.  Kompanija SPD je posvećena zaštiti vaše lične privatnosti. Za potrebe zakona o zaštiti podataka, kompanija SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH je kompanija koja kontroliše obradu vaših podataka o ličnosti na ovom sajtu. SPD koristi partnere za upravljanje ovim sajtom.

U ovoj politici su navedene vrste informacija koje na ovom sajtu i prilikom pružanja usluga prikupljaju SPD i naši partneri, kao i načini na koje SPD koristi i štiti te informacije. U ovoj politici je objašnjeno šta treba da radite ako ne želite da se vaši podaci o ličnosti (definisani ispod u odeljku „Prikupljanje podataka o ličnosti”) prikupljaju prilikom posete sajta ili traženja usluga. Takođe je objašnjeno kako možete da tražite pristup svojim podacima o ličnosti, njihovo ispravljanje ili brisanje, kao i zabranu njihovog korišćenja u budućnosti.

Ova politika se primenjuje samo na sajt i usluge koje pruža SPD. Ne odnosi se, između ostalog, na banere, nagradne igre i druga oglašavanja ili promocije koje kompanija SPD može da sponzoriše ili da u njima učestvuje na sajtovima koji su u vlasništvu trećih strana. SPD zadržava pravo da menja ovu politiku bez davanja prethodnog obaveštenja. SPD će svaku novu ili ažuriranu politiku objaviti ovde, pa vam preporučujemo da često posećujete ovu stranicu kako biste bili u toku. 

Korišćenjem ovog sajta ili usluga koje kompanija SPD pruža, ako su dostupne (na primer, pozivanje interne linije za podršku kompanije SPD), prihvatate uslove važeće Politike privatnosti u obliku objavljenom na ovoj stranici.  Pored toga, Uslovi korišćenja se odnose na ovaj sajt i usluge.

Ako se ne slažete sa bilo kojim od uslova ove politike, nemojte navoditi nikakve podatke o ličnosti (definisane ispod u odeljku „Podaci o ličnosti koje SPD prikuplja”) na ovom sajtu ili prilikom traženja usluga.

Podaci o ličnosti koje SPD prikuplja

U ovoj politici „Podaci o ličnosti” podrazumevaju informacije pomoću kojih može da se utvrdi vaš identitet, poput:

 • imena,
 • adrese,
 • telefonskog broja i snimaka vaših poziva liniji za podršku kompanije SPD,
 • bankovnih informacija,
 • pseudonima,
 • datuma rođenja,
 • adrese imejla,
 • zdravstvenih informacija, poput zdravstvenih informacija vezanih za korišćenje proizvoda,
 • željenih postavki za buduću komunikaciju,
 • svih drugih informacija pomoću kojih se može utvrditi vaš identitet, a koje prikupljamo prilikom vaših poziva, poseta našim sajtovima ili korišćenja naših mobilnih aplikacija ili usluga.

Prilikom korišćenja ovog sajta ili usluga, SPD može da prikuplja neke ili sve gorenavedene vrste podataka o ličnosti. Kompanija SPD neće prikupljati nikakve podatke o ličnosti osim onih koje pružite dobrovoljno.

Davanjem svojih podataka o ličnosti kompaniji SPD ovlašćujete je da te informacije koristi u skladu sa ovom Politikom privatnosti. To uključuje vaše pravo da u skladu sa vašim lokalnim zakonom:

 • ograničite kompaniju SPD u pogledu korišćenja podataka kao što je opisano u ovoj politici;
 • tražite pristup originalu ili kopijama podataka o ličnosti koje SPD prikuplja na ovom sajtu;
 • tražite da SPD ažurira ili ispravi eventualne greške;
 • zabranite ili ograničite korišćenje vaših podataka o ličnosti od strane kompanije SPD; 
 • tražite da SPD blokira ili obriše vaše podatke o ličnosti iz naše baze podataka; i
 • da odgovarajućem nadzornom organu zaduženom za zaštitu podataka uputite žalbu u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti.

Da biste ostvarili ta prava obratite se kompaniji SPD pomoću podataka za kontakt iz odeljka „S kim kontaktirati” u nastavku; neke od naših usluga možemo da vam pružimo samo ukoliko nam date odgovarajuće podatke o ličnosti. U cilju zaštite podataka o ličnosti koje čuva SPD, kompanija će možda morati da proveri vaš identitet pre nego što dozvoli pristup vašim informacijama. Ukoliko važeći zakon to dozvoljava, moguća je naplata naknade pre nego što vam SPD dostavi kopiju bilo kakvih vaših podataka o ličnosti koje čuva SPD.

SPD ne namerava da prikuplja ili čuva podatke o ličnosti dece mlađe od 13 godina ili starosne granice definisane lokalnim zakonima.  Naši proizvodi i usluge nisu namenjeni deci mlađoj od 13 godina.   Ako ste mlađi od 13 godina nemojte navoditi nikakve podatke o ličnosti putem ovog sajta bez izričitog odobrenja i učešća roditelja ili staratelja.

Kako kompanija SPD koristi vaše podatke 

Kada na ovom sajtu ili prilikom zahtevanja usluga navedete podatke o ličnosti, SPD će ih koristiti u konkretnu svrhu u koju su prikupljeni, uključujući između ostalog sledeće: 

 • SPD može da angažuje svoje partnere da obrade ili analiziraju prikupljene podatke, uključujući vaše podatke o ličnosti, u cilju razumevanja i zadovoljavanja korisničkih potreba.
 • Ako se prijavite da imejlom primate brošure ili zahtevate informacije od kompanije SPD, pristajete da vam kompanija SPD šalje ponude i/ili informacije o svojim proizvodima i/ili uslugama za koje kompanija SPD smatra da će vas interesovati, ili da vas poziva da učestvujete u istraživačkim, promotivnim ili drugim aktivnostima vezanim za naše proizvode (uključujući između ostalog i utiske o našim proizvodima). U svakom trenutku možete izabrati da kompanija SPD ne kontaktira sa vama. (Pogledajte „S kim kontaktirati” ispod za detalje o odjavi.)
 • Ako od kompanije SPD zatražite proizvod ili uslugu, SPD može da koristi vaše podatke o ličnosti i da ih deli sa svojim partnerima u cilju ispunjavanja vašeg zahteva (uključujući između ostalog i omogućavanje isporuke proizvoda ili usluge). SPD te partnere ne ovlašćuje da vaše podatke o ličnosti koriste na bilo koji drugi način sem u svrhu ispunjavanja vašeg zahteva.

Napominjemo da će SPD obelodaniti vaše podatke o ličnosti ako bude u zakonskoj obavezi da to učini. Prema lokalnom zakonu u određenim zemljama vaši podaci o ličnosti mogu biti podeljeni sa bezbednosnim organima i organima za sprovođenje zakona.

Druge informacije koje kompanija SPD može da prikuplja

Ovaj sajt od vas može da prikuplja i druge informacije, na primer, SPD može da prati informacije o datumu i vremenu vašeg pristupa našem sajtu, tipu pregledača koji koristite i sajtu sa kog ste se pomoću kolačića povezali na naš sajt.

Kolačić je mala datoteka koja se smešta na vaš uređaj prilikom posete nekom sajtu i koju može da očita sajt sa kog taj kolačić potiče. Kompanija SPD može da koristi kolačiće da bi prikupljala informacije tokom vaše posete ovom sajtu, kao što su informacije o tome koje delove sajta posećujete i usluge koje koristite širom sajta. Kompanija SPD prikuplja ove informacije kako bi sajt i svoje proizvode i usluge prilagodila vašim potrebama i interesovanjima. Kolačići se takođe mogu koristiti kako bi se ubrzalo vaše buduće korišćenje sajta. Na primer, sajt može da prepozna da ste već naveli podatke o ličnosti i da obezbedi da vam ne bude ponovo traženo da navodite iste informacije. Većina pregledača je početno podešena da automatski prihvati kolačić. Ako želite, svoj pregledač možete da podesite da odbija kolačiće i da vas upozori prilikom slanja kolačića. Odbijanje kolačića na sajtu može značiti da nećete moći da posetite neke delove sajta ili dobijate personalizovane informacije prilikom posete sajtu.

Pored toga, kompanija SPD konstantno pokušava da unapredi načine na koje promoviše svoj sajt. Da bi to lakše uradila, kompanija SPD može da meri delotvornost prisustva na internetu tako što otkriva kada ste pristupili sajtu i na šta ste kliknuli u okviru sajta. Statistika o sajtu se može koristiti u cilju personalizacije vašeg doživljaja na sajtu, kao i u cilju anonimne procene statistike o korišćenju sajta. Informacije o vašem računaru, kao što su IP adresa (broj dodeljen vašem računaru prilikom pristupa internetu), tip internet pregledača koji koristite i tip operativnog sistema koji koristite takođe se mogu prikupljati i povezati sa vašim podacima o ličnosti. To se radi kako bi se osiguralo da sajt predstavlja najbolji veb-doživljaj za korisnike i efikasno sredstvo informisanja.

Neke od stranica koje posećujete takođe mogu prikupljati informacije putem pikselskih oznaka (poznatih i kao „prazni gif”) koje mogu biti podeljene sa partnerima koji direktno podržavaju promotivne aktivnosti kompanije SPD i razvoj sajta. Na primer, statističke informacije o posećivanju sajta mogu se deliti sa našom agencijom za oglašavanje u cilju boljeg usmeravanja reklamnih banera na sajtu. Informacijama prikupljenim korišćenjem ovih pikselskih oznaka ne mogu se identifikovati lica, ali se one mogu povezati sa vašim podacima o ličnosti.

Takođe možemo prikupljati informacije koje navodite prilikom preuzimanja naših mobilnih aplikacija na svoj mobilni uređaj. Pomoću naših aplikacija takođe automatski prikupljamo informacije.

U nastavku su primeri vrsta informacija koje možemo automatski prikupljati pomoću naših aplikacija:

 • jedinstveni identifikator,
 • informacije o operativnom sistemu vašeg uređaja,
 • informacije o načinu na koji koristite aplikaciju.

Konačno, informacije koje ste pružili kompanija SPD može da kombinuje sa drugim informacijama koje SPD poseduje ili primi od trećih strana. Kompanija SPD to čini kako bi obezbedila bolje usmerene proizvode i usluge radi zadovoljenja vaših potreba.

Korisnički sadržaj

Neki od sajtova, platformi društvenih mreža i aplikacija kompanije SPD omogućavaju korisnicima da postavljaju sopstveni sadržaj u svrhu drugih funkcija poput kritika i komentara. Ne zaboravite da sve informacije koje u vidu korisničkog sadržaja postavite ili objavite na sajtovima ili platformama društvenih mreža kompanije SPD mogu postati javne informacije. Budite oprezni kod odlučivanja o obelodanjivanju svojih ličnih, finansijskih ili drugih informacija prilikom postavljanja ili objavljivanja takvog sadržaja. SPD ne može da spreči druge korisnike da te informacije upotrebe na način koji može predstavljati povredu naše politike, zakona ili vaše lične privatnosti i bezbednosti. SPD ne snosi odgovornost za ishode takvih objava.

Obrada podataka

Zakonska osnova za obradu podataka o ličnosti zavisiće od prirode vaše interakcije sa kompanijom SPD. Tip podataka koje prikupljamo, svrha i zakonske osnove prema kojima obrađujemo vaše podatke navedeni su u nastavku:

Tip podataka Svrha Osnova

Linija za podršku

Imejl, ime, broj telefona, ime na društvenim mrežama, ponekad drugi podaci.

U cilju ispunjavanja vašeg zahteva, identifikovanja prethodnih kontakata u cilju pružanja podrške u trajnom korišćenju proizvoda, slanja materijala vezanih za vaš upit, kao i u cilju sprečavanja prevara i ispunjavanja naših zakonskih obaveza Naši legitimni interesi u upravljanju korisničkim upitima; 

Marketing

Imejl, ime, broj telefona, ime na društvenim mrežama, ponekad drugi podaci.

U cilju sprovođenja anketa pomoću kojih saznajemo šta mislite o našim proizvodima, u cilju slanja biltena ili drugih marketinških informacija o proizvodima ili kako bismo od vas tražili preporuke

Vaš pristanak

 

To uključuje podatke o ličnosti:

 • koji se pružaju kompaniji SPD prilikom korišćenja našeg sajta ili naših usluga;
 • koje postavljate radi objave na našem sajtu, platformama društvenih mreža ili putem naših usluga;
 • o vašem korišćenju našeg sajta i naših usluga;
 • koji su deo bilo kakve komunikacije upućene ka nama ili koji imaju veze sa njom; ili
 • čine deo bilo kog upita u vezi sa proizvodima i/ili uslugama koji nam šaljete.

Sve vaše podatke o ličnosti navedene u ostalim odredbama ove politike možemo obrađivati ukoliko je to neophodno za utvrđivanje, izvršenje ili odbranu pravnih zahteva, kako u sudskim postupcima tako i u administrativnim i vansudskim procedurama. Pravnu osnovu za takvu obradu predstavljaju naši legitimni interesi, to jest zaštita i potvrda naših zakonskih prava, vaših zakonskih prava i zakonskih prava drugih lica.

U slučaju kada vršimo obradu posebnih kategorija podataka o ličnosti, na primer, zdravstvenih informacija vezanih za upotrebu proizvoda, to radimo u cilju obezbeđivanja visokih standarda kvaliteta i bezbednosti naših proizvoda.

Linkovi ka drugim sajtovima

Kompanija SPD može da navodi linkove ka drugim sajtovima kao znak dobre volje prema svojim korisnicima. Međutim, kompanija SPD nije odgovorna za sadržaj ili rad tih drugih sajtova. Kompanija SPD ne može da garantuje za politike privatnosti na tim drugim sajtovima i preporučujemo da pre korišćenja proverite politike privatnosti direktno na tim sajtovima.

Zastupnici i pružaoci usluga

SPD ponekad angažuje partnere za obavljanje određenih funkcija u naše ime u raznim zemljama. Oni će možda morati da pristupe vašim podacima o ličnosti, ali isključivo u cilju pružanja usluga opisanih u ovoj politici.

Prenos podataka izvan vaše zemlje boravišta

SPD može da vrši prenos vaših podataka o ličnosti unutar kompanije SPD i/ili drugim partnerima. Vaši podaci o ličnosti mogu da se prenose, čuvaju i obrađuju u zemlji koja nije ona u kojoj su prikupljeni, uključujući Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo. U takvim situacijama prenos informacija vršimo u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

Primenjujemo procedure i mere kontrole namenjene obezbeđivanju zaštite podataka o ličnosti bez obzira na to u kojoj zemlji se čuvaju ili u koju zemlju se prenose.

 

Bezbednost informacija

Imamo mere zaštite kojima sprečavamo gubitak, nehotično, nezakonito ili neodobreno pristupanje podacima ili korišćenje podataka. Njihova svrha je da u najvećoj mogućoj meri obezbede sigurnost i integritet svih naših informacija, uključujući i vaše podatke o ličnosti.

Period čuvanja podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti čuvamo tokom perioda koji je potreban za ispunjavanje svrha navedenih u ovoj politici, osim ako je po zakonu neophodan ili dozvoljen drugačiji period čuvanja.

S kim kontaktirati

Ako imate bilo kakve komentare ili pitanja u vezi sa ovom politikom ili želite da prijavite bilo kakvo kršenje naše politike ili želite da zatražite pristup svojim podacima o ličnosti ili njihovo ispravljanje ili brisanje, pišite na adresu SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Attention: General Counsel, 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Switzerland ili pošaljite imejl kompaniji SPD: [email protected]

Imajte na umu to da ne možemo da brišemo podatke o ličnosti u situacijama u kojima je neophodno da ih čuvamo u naše interne poslovne svrhe ili je to na drugi način dozvoljeno zakonima o zaštiti podataka (kao što su sprečavanje prevara i zakonska usklađenost). U takvim situacijama ćemo sačuvati vaše podatke u skladu sa našim programom čuvanja evidencije i bezbedno ih izbrisati na kraju perioda čuvanja.

Ako imate upite vezane za proizvode, obratite se našoj liniji za podršku. Našom linijom za podršku upravlja SPD Development Company Limited u UK. Podaci za kontakt sa linijom za podršku prikazani su na sajtu za vašu zemlju boravišta na stranici „Kontaktirajte sa nama”. 

Prilikom poziva uz sebe treba da imate proizvod i celo pakovanje, uključujući aluminijumske vrećice.

Svi pozivi se snimaju i mogu se čuvati ili nadzirati u svrhe kontrole kvaliteta i obuke i vaši podaci o ličnosti se mogu prikupljati kao što je opisano iznad.

Dobrodošle su sve sugestije, ideje ili komentari koje imate u pogledu sajta. Te sugestije možete slati na [email protected].

Zahvaljujemo vam što ste posetili naš sajt.