Politika privatnosti

Poslednja izmena: 19. april 2018.

Ovo je politika privatnosti kompanije SPD.  SPD čine SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH i SPD Development Company Limited.  Kompanija SPD je posvećena zaštiti vaše lične privatnosti. Za potrebe zakona o zaštiti podataka, kompanija SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH je kompanija koja kontroliše obradu vaših podataka o ličnosti na ovom sajtu. SPD za vođenje ovog sajta koristi pouzdane partnere.

Ova politika navodi vrste informacija koje na ovom sajtu i prilikom pružanja usluga prikupljaju SPD i naši pouzdani partneri, kao i načine na koje SPD koristi i štiti te informacije. Ova politika vam objašnjava šta treba da radite ako ne želite da se vaši podaci o ličnosti (definisani ispod u odeljku „Prikupljanje podataka o ličnosti”) prikupljaju prilikom posete sajtu ili traženja usluga. Takođe vam objašnjava kako možete da tražite pristup, ispravljanje ili brisanje svojih podataka o ličnosti kao i zabranu njihovog korišćenja u budućnosti.

Ova politika se primenjuje samo na sajt i usluge koje pruža SPD. Ne odnosi se, između ostalog, na banere, nagradne igre i druga oglašavanja ili promocije koje kompanija SPD može da sponzoriše ili da u njima učestvuje na sajtovima koji su u vlasništvu trećih strana. SPD zadržava pravo da menja ovu politiku bez davanja prethodnog obaveštenja. SPD će svaku novu ili ažuriranu politiku objaviti ovde pa vam preporučujemo da često posećujete ovu stranicu kako biste bili u toku. 

Korišćenjem ovog sajta, ili ukoliko su dostupne, usluga koje kompanija SPD pruža (na primer, pozivanje interne linije za podršku kompanije SPD), prihvatate uslove važeće Politike privatnosti u obliku objavljenom na ovoj stranici.  Pored toga, Uslovi korišćenja se odnose na ovaj sajt i usluge.

Ako se na slažete sa bilo kojim od uslova ove politike nemojte navoditi nikakve podatke o ličnosti (definisane ispod u odeljku „Podaci o ličnosti koje SPD prikuplja”) na ovom sajtu ili prilikom traženja usluga.

Podaci o ličnosti koje SPD prikuplja

U ovoj politici „Podaci o ličnosti” podrazumevaju informacije pomoću kojih može da se utvrdi vaš identitet, poput:

 • Imena.
 • Adrese.
 • Telefonskog broja i snimaka vaših poziva liniji za podršku kompanije SPD.
 • Bankovnih informacija.
 • Pseudonima.
 • Datuma rođenja.
 • Adrese imejla.
 • Zdravstvenih informacija, poput zdravstvenih informacija vezanih za korišćenje proizvoda.
 • Željenih postavki za buduću komunikaciju.
 • Bilo kojih drugih informacija pomoću kojih se može utvrditi vaš identitet a koje prikupljamo prilikom vaših poziva, poseta našim sajtovima ili korišćenja naših mobilnih aplikacija ili usluga.

Prilikom korišćenja ovog sajta ili usluga, SPD može da prikuplja neke ili sve gorenavedene vrste podataka o ličnosti. Kompanija SPD neće prikupljati bilo koje podatke o ličnosti sem onih koje pružite dobrovoljno.

Davanjem svojih podataka o ličnosti kompaniji SPD ovlašćujete je da te informacije koristi u skladu sa ovom Politikom privatnosti. To uključuje vaše pravo, u skladu sa vašim lokalnim zakonom, da:

 • ograničite kompaniju SPD u pogledu korišćenja podataka kao što je opisano u ovoj politici;
 • tražite pristup originalu ili kopijama podataka o ličnosti koje SPD prikuplja na ovom Sajtu;
 • tražite da SPD ažurira ili ispravi eventualne greške;
 • zabranite ili ograničite korišćenje vaših podataka o ličnosti od strane kompanije SPD; 
 • tražite da SPD blokira ili obriše vaše podatke o ličnosti iz naše baze podataka; i
 • da odgovarajućem nadzornom organu zaduženom za zaštitu podataka uputite žalbu u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti.

Da biste ostvarili ta prava obratite se kompaniji SPD pomoću kontakt-podataka iz odeljka „S kim kontaktirati” u nastavku; neke od naših usluga možemo da vam pružimo samo ukoliko nam date odgovarajuće podatke o ličnosti. U cilju zaštite podataka o ličnosti koje čuva SPD, kompanija će možda morati da proveri vaš identitet pre nego što dozvoli pristup vašim informacijama. Ukoliko važeći zakon dozvoljava, moguća je naplata naknade pre nego što vam SPD dostavi kopiju bilo kakvih vaših podataka o ličnosti koje čuva SPD.

SPD ne namerava da prikuplja ili čuva podatke o ličnosti o deci mlađoj od 13 godina ili starosne granice definisane lokalnim zakonima.  Naši proizvodi i usluge nisu namenjeni deci mlađoj od 13 godina.   Ako ste mlađi od 13 godina nemojte navoditi nikakve podatke o ličnosti putem ovog sajta bez izričitog odobrenja i učešća roditelja ili staratelja.

Kako kompanija SPD koristi vaše podatke 

Kada na ovom sajtu navedete podatke o ličnosti ili prilikom zahtevanja usluga, SPD će ih koristiti u konkretnu svrhu u koju su prikupljeni, uključujući između ostalog sledeće: 

 • SPD može da angažuje svoje pouzdane partnere da obrade ili analiziraju prikupljene podatke, uključujući vaše podatke o ličnosti, u cilju razumevanja i zadovoljavanja korisničkih potreba.
 • Ako se prijavite da imejlom primate brošure ili zahtevate informacije od kompanije SPD, pristajete da vam kompanija SPD šalje ponude i/ili informacije o svojim proizvodima i/ili uslugama za koje kompanija SPD veruje da će vas interesovati, ili da vas poziva da učestvujete u istraživačkim, promotivnim ili drugim aktivnostima vezanim za naše proizvode (uključujući između ostalog i preporuke za naše proizvode). U bilo kom trenutku možete izabrati da kompanija SPD ne kontaktira sa vama. (Pogledajte „S kim kontaktirati“ ispod za detalje o odjavi.)
 • Ako od kompanije SPD zatražite proizvod ili uslugu, SPD može da koristi vaše podatke o ličnosti i da ih deli sa našim pouzdanim partnerima u cilju ispunjavanja vašeg zahteva (uključujući između ostalog i omogućavanje isporuke proizvoda ili usluge). SPD te pouzdane partnere ne ovlašćuje da vaše podatke o ličnosti koriste na bilo koji drugi način sem u svrhu ispunjavanja vašeg zahteva.

Napominjemo da će SPD obelodaniti vaše podatke o ličnosti ako bude u zakonskoj obavezi da to učini. Prema lokalnom zakonu u određenim zemljama vaši podaci o ličnosti mogu biti podeljeni sa bezbednosnim organima i organima za sprovođenje zakona.

Druge informacije koje kompanija SPD može da prikuplja

Ovaj sajt od vas može da prikuplja i druge informacije, na primer, SPD može da prati informacije o datumu i vremenu vašeg pristupa našem sajtu, tipu pregledača koji koristite i sajtu sa kog ste se pomoću kolačića povezali na naš sajt.

Kolačić je mala datoteka koja se smešta na vaš uređaj prilikom posete nekom sajtu i koju može da očita sajt sa kog taj kolačić potiče. Kompanija SPD može da koristi kolačiće da bi prikupljala informacije tokom vaše posete ovom sajtu, kao što su informacije o tome koje delove sajta posećujete i usluge koje koristite širom sajta. Kompanija SPD prikuplja ove informacije kako bi sajt i svoje proizvode i usluge prilagodila vašim potrebama i interesovanjima. Kolačići se takođe mogu koristiti kako bi se ubrzalo vaše buduće korišćenje sajta. Na primer, sajt može da prepozna da ste već naveli podatke o ličnosti i da obezbedi da vam ne bude ponovo traženo da navodite iste informacije. Većina pregledača je početno podešena da automatski prihvati kolačić. Ako želite, svoj pregledač možete da podesite da odbija kolačiće i da vas upozori prilikom slanja kolačića. Odbijanje kolačića na sajtu može značiti da nećete moći da posetite neke delove sajta ili dobijate personalizovane informacije prilikom posete sajtu.

Pored toga, kompanija SPD konstantno pokušava da unapredi načine na koje promoviše svoj sajt. Da bi to lakše uradila, kompanija SPD može da meri delotvornost prisustva na internetu tako što otkriva kada ste pristupili sajtu i na šta ste kliknuli u okviru sajta. Statistika o sajtu se može koristiti u cilju personalizacije vašeg iskustva na sajtu kao i u cilju anonimne procene statistike o korišćenju sajta. Informacije o vašem računaru, kao što su IP adresa (broj dodeljen vašem računaru prilikom pristupa internetu), tip internet pregledača koji koristite i tip operativnog sistema koji koristite takođe se mogu prikupljati i povezati sa vašim podacima o ličnosti. To se radi kako bi se osiguralo da sajt predstavlja najbolje veb-iskustvo za korisnike i efikasno sredstvo informisanja.

Neke od stranica koje posećujete takođe mogu prikupljati informacije putem pikselskih oznaka (poznatih i kao „prazni gif“) koje mogu biti podeljene sa pouzdanim partnerima koji direktno podržavaju promotivne aktivnosti kompanije SPD i razvoj sajta. Na primer, statističke informacije o posećivanju sajta mogu se deliti sa našom agencijom za oglašavanje kako bi se bolje usmerili reklamni baneri na sajtu. Informacijama prikupljenim korišćenjem ovih pikselskih oznaka ne mogu se identifikovati lica ali se one mogu povezati sa vašim podacima o ličnosti.

Takođe možemo prikupljati informacije koje navodite prilikom preuzimanja naših mobilnih aplikacija na vaš mobilni uređaj. Pomoću naših aplikacija takođe automatski prikupljamo informacije.

U nastavku su primeri vrsta informacija koje možemo automatski prikupljati pomoću naših aplikacija:

 • Jedinstveni identifikator.
 • Informacije o operativnom sistemu vašeg uređaja.
 • Informacije o načinu na koji koristite aplikaciju.

Konačno, informacije koje ste pružili kompanija SPD može da kombinuje sa drugim informacijama koje SPD poseduje ili primi od trećih strana. Kompanija SPD to čini kako bi obezbedila bolje usmerene proizvode i usluge radi zadovoljenja vaših potreba.

Korisnički sadržaj

Neki od sajtova, platformi društvenih medija i aplikacija kompanije SPD omogućavaju korisnicima da postavljaju sopstveni sadržaj u svrhu drugih funkcija poput kritika i komentara. Ne zaboravite da sve informacije koje u vidu korisničkog sadržaja postavite ili objavite na sajtovima ili platformama društvenih medija kompanije SPD mogu postati javne informacije. Budite oprezni kada odlučujete o obelodanjivanju svojih ličnih, finansijskih ili drugih informacija prilikom postavljanja ili objavljivanja takvog sadržaja. SPD ne može da spreči druge korisnike da te informacije upotrebe na način koji može predstavljati povredu naše politike, zakona ili vaše lične privatnosti i bezbednosti. SPD ne snosi odgovornost za ishode takvih objava.

Obrada podataka

Zakonska osnova za obradu podataka o ličnosti zavisiće od prirode vaše interakcije sa kompanijom SPD. Tip podataka koje prikupljamo, svrha i zakonske osnove prema kojima obrađujemo vaše podatke su kao što sledi:

Tip podataka Svrha Osnova

Linija za podršku

Imejl, ime, broj telefona, ime na društvenim medijima, ponekad drugi podaci.

U cilju ispunjavanja vašeg zahteva, identifikovanja prethodnih kontakata kako bismo vas podržali u trajnom korišćenju proizvoda, kako bismo vam poslali materijale vezane za vaš upit kao i u cilju sprečavanja prevara i ispunjavanja naših zakonskih obaveza Naši legitimni interesi u upravljanju korisničkim upitima; 

Marketing

Imejl, ime, broj telefona, ime na društvenim medijima, ponekad drugi podaci.

U cilju sprovođenja anketa pomoću kojih saznajemo šta mislite o našim proizvodima, u cilju slanja biltena ili drugih marketinških informacija o proizvodima ili kako bismo od vas tražili preporuke

Vaš pristanak

 

To uključuje podatke o ličnosti:

 • koji se pružaju kompaniji SPD prilikom korišćenja našeg sajta ili naših usluga;
 • koje postavljate radi objave na našem sajtu, platformama društvenih medija ili putem naših usluga;
 • o vašem korišćenju našeg sajta i naših usluga;
 • koji su deo bilo kakve komunikacije upućene ka nama ili sa njom imaju veze;
 • ili su deo bilo kog upita u vezi sa proizvodima i/ili uslugama koji nam šaljete.

Sve vaše podatke o ličnosti navedene u ostalim odredbama ove politike možemo obrađivati ukoliko je to neophodno za utvrđivanje, izvršenje ili odbranu pravnih zahteva, kako u sudskim postupcima tako i u administrativnim i vansudskim procedurama. Pravnu osnovu za takvu obradu predstavljaju naši legitimni interesi, to jest zaštita i potvrda naših zakonskih prava, vaših zakonskih prava i zakonskih prava drugih lica.

U slučaju kada vršimo obradu posebnih kategorija podataka o ličnosti, na primer zdravstvenih informacija vezanih za upotrebu proizvoda, to radimo u cilju obezbeđivanja visokih standarda kvaliteta i bezbednosti naših proizvoda.

Linkovi ka drugim sajtovima

Kompanija SPD može da daje linkove ka drugim sajtovima kao znak dobre volje prema našim korisnicima. Međutim, kompanija SPD nije odgovorna za sadržaj ili rad tih drugih sajtova. Kompanija SPD ne može da garantuje za politike privatnosti na tim drugim sajtovima i preporučujemo da pre korišćenja pogledate politike privatnosti direktno na tim sajtovima.

Zastupnici i pružaoci usluga

SPD ponekad angažuje pouzdane partnere da u raznim zemljama u naše ime obavljaju određene funkcije. Oni će možda morati da pristupe vašim podacima o ličnosti, ali isključivo u cilju pružanja usluga opisanih u ovoj politici.

Prenos podataka izvan vaše zemlje boravišta

SPD može da vrši prenos vaših podataka o ličnosti unutar kompanije SPD i/ili drugim pouzdanim partnerima. Vaši podaci o ličnosti se mogu prenositi, čuvati i obrađivati u zemlji različitoj od zemlje u kojoj su prikupljeni. U takvim situacijama prenos informacija vršimo u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka. 

Primenjujemo procedure i mere kontrole namenjene obezbeđivanju zaštite podataka o ličnosti bez obzira na to u kojoj zemlji se čuvaju ili u koju zemlju se prenose.

 

Bezbednost informacija

Imamo mere zaštite kojima sprečavamo gubitak, nehotično, nezakonito ili neodobreno pristupanje podacima ili korišćenje podataka. Njihova svrha je da koliko je moguće obezbede sigurnost i integritet svih naših informacija, uključujući i vaše podatke o ličnosti.

Period čuvanja podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti čuvamo tokom perioda koji je potreban za ispunjavanje svrha navedenih u ovoj politici, osim ako je po zakonu neophodan ili dozvoljen drugačiji period čuvanja.

S kim kontaktirati

Ako imate bilo kakve komentare ili pitanja u vezi sa ovom politikom ili želite da prijavite bilo kakvo kršenje naše politike, ili želite da zatražite pristup svojim podacima o ličnosti ili njihovo ispravljanje ili brisanje, pišite na adresu SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH., Attention: General Counsel, 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Switzerland ili pošaljite imejl kompaniji SPD: [email protected]

Ako imate upite vezane za proizvode obratite se našoj liniji za podršku. Našom linijom za podršku upravlja SPD Development Company Limited u UK. Kontakt-podaci linije za podršku prikazani su na sajtu za vašu zemlju boravišta na stranici „Kontaktirajte sa nama”

Molimo da prilikom poziva uz sebe imate proizvod i celo pakovanje, uključujući aluminijumske vrećice.

Svi pozivi se snimaju i mogu se čuvati ili nadzirati u svrhe kontrole kvaliteta i obuke i vaši podaci o ličnosti se mogu prikupljati kao što je opisano iznad.

Sve sugestije, ideje ili komentari koje imate u pogledu sajta su dobrodošli. Te sugestije možete slati na [email protected].

Zahvaljujemo vam što ste posetili naš sajt.