Poslednji put izmenjena 7. juna 2013. godine.

Kompanija SPD je posvećena zaštiti vaše lične privatnosti. Za potrebe zakona o zaštiti podataka, kompanija SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH je kompanija koja kontroliše obradu vaših ličnih podataka na ovom Veb-sajtu. Kompanija SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH i njeni povezani subjekti koriste treće strane za rukovanje ovim Veb-sajtom, uključujući Peer 1 Hosting.

U ovoj Politici privatnosti je dat pregled tipa informacija koje prikuplja kompanija SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, njeni povezani subjekti i nezavisni dobavljači koje unajmljuje kompanija SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH („SPD“) na ovom Veb-sajt („Veb-sajt“) i pri obavljanju usluga („Usluge“) i način na koji kompanija SPD koristi i štiti te informacije. Ova Izjava vam takođe govori šta da uradite ako ne želite da se vaši Lični podaci (definisani ispod u odeljku „Prikupljanje Ličnih podataka“) prikupljaju kada posetite Veb-sajt ili zahtevate Usluge i kako možete da pristupite, ispravite, obrišete ili uložite prigovor na buduće korišćenje informacija koje ste već dali.

Ova Izjava se odnosi samo na ovaj Veb-sajt i Usluge. Ne odnosi se na, bez ograničenja, banere, nagradne igre i druga oglašavanja ili promocije koje kompanija SPD može da sponzoriše ili da u njima učestvuje na veb-sajtovima koje su u vlasništvu trećih strana. Kompanija SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH zadržava pravo da promeni ili ukloni ovu Politiku privatnosti. Kompanija SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH će ovde postaviti svaku novu ili izmenjenu Izjavu i podstičemo vas da često posećujete ovu oblast kako biste ostali informisani.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti

Korišćenjem ovog Veb-sajta, ili ukoliko su dostupne, Usluga koje kompanija SPD pruža (na primer, pozivanjem naše linije za podršku u prostorijama kompanije SPD), prihvatate uslove važeće Politike privatnosti kao što je postavljena u ovom delu Veb-sajta. Pored toga, Uslovi korišćenja se odnose na ovaj Veb-sajt i Usluge.

Ako ne pristajete na neki uslov u ovoj Izjavi, molimo vas da ne pružate nikakve Lične podatke (definisane ispod u odeljku „Prikupljanje Ličnih podataka“) na ovom Veb-sajtu ili prilikom zahtevanja Usluga.

Molimo vas da imate u vidu da ukoliko izaberete da ne pružite Lične podatke ili ne date pristanak za korišćenje vaših Ličnih podataka, možda neće moći da činite neke stvari, uključujući, bez ograničenja, pristupanje određenim oblastima Veb-sajta, učešće u nagradnoj igri ili takmičenju, zahtevanje uzoraka, primanje brošura sa odgovorima ili drugih saopštenja od kompanije SPD, pristupanje Uslugama odnosno slanje SPD e-pisma kompaniji SPD.

Prikupljanje Ličnih podataka datih dobrovoljno

U ovoj Politici privatnosti, „Lični podaci“ označavaju informacije kojima se može identifikovati određena osoba kao što su ime, adresa, broj telefona, informacije o kreditnoj kartici ili banci, korisničko ime, datum rođenja, informacije o zdravlju i e-adresa i sve druge informacije koje se opravdano mogu koristiti da se identifikujete vi lično.

Kada koristite ovaj Veb-sajt ili Usluge, kompanija SPD može da prikuplja neke ili sve Lične podatke. Kompanija SPD neće prikupljati bilo koje Lične podatke osim ako ne date te informacije dobrovoljno.

Kada date svoje Lične podatke kompaniji SPD, vi time ovlašćujete kompaniju SPD da koristi te informacije u skladu sa ovom Politikom privatnosti. To obuhvata vaše pravo da ograničite upotrebu Ličnih podataka od strane kompanije SPD kao što je opisano u ovoj Izjavi i da zahtevate pristup Ličnim podacima koje kompanija SPD prikuplja na ovom Veb-sajtu da biste ih ispravili, obrisali ili uložili prigovor na njihovo buduće korišćenje. (Pogledajte „Koga kontaktirati“ ispod.) Ukoliko želite da uložite prigovor na buduće korišćenje vaših podataka, imajte na umu da će se taj prigovor odnositi samo na buduću upotrebu vaših podataka, ali ne i na bilo koje korišćenje koje se već odigralo na osnovu vašeg postojećeg pristanka.

Kompanija SPD ne prikuplja namerno niti zadržava Lične podatke o deci koja su mlađa od 18 godina. Ako nam je vaše dete dalo informacije, a nije naznačilo svoje stvarne godine starosti i vi biste želeli da ih uklonite, kontaktirajte nas i mi ćemo ih obrisati (Pogledajte „Koga kontaktirati“ ispod.).

Kako kompanija SPD koristi vaše podatke 

Kada dajete Lične podatke na ovom Veb-sajtu ili prilikom zahtevanja Usluga, kompanija SPD će ih koristiti za određenu svrhu za koju ih prikuplja i vi dajete saglasnost za takvo korišćenje, uključujući, bez ograničenja sledeće:

Korišćenjem ovog Veb-sajta odnosno Usluga, pristajete da kompanija SPD može da traži od nezavisnih kompanija da obrađuju ili analiziraju prikupljene podatke, uključujući vaše Lične podatke, kako bi razumela i ispunila potrebe korisnika.

Ako se prijavite da primate brošure s informacijama ili zahtevate informacije od kompanije SPD, pristajete da vam kompanija SPD šalje informacije odnosno ponude o SPD proizvodima odnosno Uslugama za koje kompanija SPD veruje da će vas interesovati ili da vas poziva da učestvujete u istraživanju, promociji ili drugim aktivnostima koje se odnose na naše proizvode (uključujući, bez ograničenja svedočenja o našim proizvodima. Možete izabrati da vas kompanija SPD nikada ne kontaktira. (Pogledajte „Koga kontaktirati“ ispod za detalje o odjavi.)

Ako zahtevate proizvod ili Uslugu od kompanije SPD, vi pristajete da kompanija SPD koristi vaše Lične podatke i da ih podeli sa dobavljačima i drugim nezavisnim kompanijama kako bi ispunila vaš zahtev (uključujući, bez ograničenja isporuku proizvoda ili Usluge). Kompanija SPD ni na jedan drugi način ne ovlašćuje te dobavljače i treće strane da koriste vaše Lične podatke.

Ako podnesete ili pošaljete neki sadržaj na ovaj Veb-sajt, pristajete na korišćenje tog sadržaja kao što je opisano u Uslovima korišćenja.

Imajte na umu da će kompanija SPD obelodaniti vaše Lične podatke ako to mora da uradi prema zakonu ili nalogu za pretres, sudskom pozivu ili sudskom nalogu. U određenim zemljama prema lokalnom zakonu policija i bezbednosni organi mogu da pristupe vašim Ličnim podacima.

Druge informacije koje kompanija SPD može da prikuplja

Ovaj Veb-sajt takođe može da prikuplja informacije o vama kojima se ne možete identifikovati. Na primer, kompanija SPD može da prati informacije o datumu i vremenu kada posetioci posećuju naš Veb-sajt, tip internet pregledača koji koriste i Veb-sajt sa kog su se povezali na veb-sajt koristeći kolačiće.

„Kolačići“ su delovi informacija koje čuva vaš pregledač na čvrstom disku na vašem računaru. Kompanija SPD može da koristi kolačiće da bi prikupljala informacije tokom vaše posete ovom veb-sajtu, kao što su informacije o tome koje delove veb-sajta posećujete i usluge koje koristite širom veb-sajta. Kompanija SPD prikuplja ove informacije kako bi prilagodila veb-sajt i svoje proizvode i usluge vašim potrebama i interesovanjima. Kolačići se takođe mogu koristiti da se ubrza vaše buduće korišćenje veb-sajta. Na primer, veb-sajt može da prepozna da ste već dali Lične podatke i da obezbedi da vam ne bude ponovo traženo da date iste informacije. Većina pregledača je početno podešena da automatski prihvata kolačić. Ako želite, vi možete svoj podesiti da odbija kolačiće i da vas upozori kada se kolačići šalju. Odbijanje kolačića na veb-sajtu može značiti da ne možete da posetite neke delove veb-sajta ili dobijate personalizovane informacije kada posećujete veb-sajt.

Pored toga, kompanija SPD stalno pokušava da unapredi način na koji promoviše svoj Veb-sajt. Da bi kompanija SPD to lakše uradila, ona može meriti delotvornost prisustva na internetu tako što otkriva kada ste pristupili veb-sajtu i šta ste kliknuli u okviru veb-sajta. Statistika o veb-sajtu se može koristiti da bi se personalizovalo vaše iskustvo na Veb-sajtu, kao i da bi se procenila, anonimno, statistika o korišćenju Veb-sajta. Informacije o vašem računaru, kao što su IP adresa (broj dodeljen vašem računaru kada pristupate internetu), tip internet pregledača koji koristite i tip operativnog sistema koji koristite takođe se mogu prikupljati i povezati sa vašim Ličnim podacima. To se radi kako bi se osiguralo da veb-sajt predstavlja najbolje mrežno iskustvo za posetioce i efikasno sredstvo informisanja.

Neke od strana koje posećujete mogu takođe prikupljati informacije putem korišćenja pikselskih oznaka (takođe se nazivaju „prazni gif“) koji mogu biti podeljeni sa trećim stranama koje direktno podržavaju promotivne aktivnosti kompanije SPD i razvoj Veb-sajta. Na primer, informacije o korišćenju Veb-sajta u pogledu poseta veb-sajtu se mogu deliti sa nezavisnom agencijom za oglašavanje da bi se bolje usmerili internet baner oglasi na veb-sajtu. Informacijama prikupljenim korišćenjem ovih pikselskih oznaka se ne mogu identifikovati osobe iako se mogu povezati sa vašim Ličnim podacima.

Konačno, kompanija SPD može da dopuni informacije koje ste dali drugim informacijama koje poseduje ili koje je primila od trećih strana. Kompanija SPD to čini kako bi obezbedila bolje usmerene proizvode i usluge radi zadovoljenja vaših potreba.

Veze ka drugim veb-sajovima

Kompanija SPD može da obezbedi veze ka drugim veb-sajtovima kao uslugu našim korisnicima. Međutim, kompanija SPD nije odgovorna za sadržaj ili rad tih drugih veb-sajova. Kompanija SPD ne može da garantuje politike privatnosti na tim drugim veb-sajtovima i preporučujemo da pre korišćenja pogledate politike privatnosti direktno na tim veb-sajtovima.

Zastupnici i pružaoci usluga

Kompanija SPD ponekad upošljava druge kompanije i pojedince da obavljaju funkcije u naše ime u različitim zemljama. Njima može biti potreban pristup vašim Ličnim podacima, ali isključivo kako bi obavili svoje funkcije.

Prenos podataka izvan vaše zemlje boravišta

Sve informacije koje dajete se mogu prenositi izvan vaše zemlje boravišta kompaniji SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, njenim povezanim subjektima ili nezavisnim kompanijama koje angažuje kompanija SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, njeni povezani subjekti i njihovi dobavljači. Ove nezavisne kompanije obuhvataju kompanije Peer 1 Hosting u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama.  Korišćenjem ovog Veb-sajta odnosno Usluga, pristajete na ovaj prenos vaših Ličnih podataka preko granice.

Bezbednost informacija

Kompanija SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH i njeni povezani subjekti preduzimaju opravdane mere predostrožnosti kako bi držale vaše Lične podatke bezbednim. Sve informacije pomoću kojih možete biti identifikovani podležu ograničenom pristupu, koji je zaštićen lozinkom i sakriven od spoljnog sveta mrežnom barijerom kako bi se sprečio neovlašćeni pristup, izmene ili zloupotreba. Iako nijedna bezbednosna mera ne može da ponudi 100% zaštitu, kompanija SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH i njeni povezani subjekti imaju uspostavljene bezbednosne politike čija je namena da osiguraju, što je više moguće, bezbednost i integritet svih naših informacija, uključujući vaše Lične podatke.

Koga kontaktirati

Ako imate komentare ili pitanja o ovoj Politici privatnosti, želite da prijavite povrede ove Politike privatnosti ili biste želeli da zahtevate pristup, ispravku ili brisanje svojih Ličnih podataka, pišite kompaniji SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Generalnom savetniku u ulici 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Švajcarska, ili pošaljite e-pismo kompaniji SPD na privacy@spdspark.com.

Ako imate upite koji se odnose na proizvod kontaktirajte liniju za podršku. Njome upravlja povezana kompanija SPD Development Company Limited u UK. Kontakt detalji linije za podršku su prikazani na Veb-sajtu vaše zemlje boravišta pod odeljkom Kontakti. Pripremite broj serije sa pakovanja proizvoda. Pozivi ka liniji za podršku se mogu nadgledati ili snimati u svrhe kontrole kvaliteta i vaši lični podaci se mogu prikupljati kao što je opisano iznad.

Zahvaljujemo vam što ste posetili naš Veb-sajt.